Bones pràctiques

Recomanacions per a una experiència satisfactòria al Museu d’Història de Catalunya per al conjunt de visitants
 • Us informem que a les sales del museu no està permès:
  • Entrar-hi amb menjar o begudes
  • Fer fotografies amb flash o filmar
  • Repenjar-se damunt de les vitrines
  • Tocar els objectes situats darrere de la barana
  • Asseure’s damunt de la barana
  • Saltar la barana
  • Córrer i cridar 
 • Us recordem que, abans d’accedir a les sales, cal deixar les bosses i les motxilles a la consigna.
 • Us recordem que cal silenciar el telèfon mòbil.
 • La missió del personal responsable de sales és facilitar-vos la visita. Us preguem que atengueu les seves indicacions.
 • Els grups acompanyats per un educador del museu sempre tenen preferència als espais, ja que estan realitzant una activitat amb una durada determinada.
 • Us preguem el màxim respecte envers la resta de visitants.
 • Els menors de 16 anys només podran accedir al museu acompanyats per un progenitor o tutor legal.

En el cas de visites en grup:

 • Us recordem que el grup s’ha de mantenir junt durant tot el recorregut i sempre acompanyat per la/les persona/es responsable/s.
 • En el cas de les activitats concertades, es recomana arribar al Museu amb prou temps per organitzar el grup i guardar les vostres pertinences. Si per un imprevist el grup s'endarrerís, cal comunicar-ho al telèfon 93 225 42 44. Per al bon manteniment de la graella horària, el temps de visita s’adaptarà en relació amb el vostre retard.