Recerca

Centre d'Història Contemporània de Catalunya

Centre d'Història Contemporània de Catalunya

El Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC) té com a objectiu la recollida de documentació sobre la història contemporània de Catalunya i fomentar la seva investigació i  divulgació. D’aquesta manera, el CHCC promou i en alguns casos dirigeix estudis i treballs d’investigació, així com la redacció de memòries de persones que evoquen vivències de la guerra civil, la postguerra, la lluita antifranquista i l'exili.

És especialment remarcable el suport que el CHCC dóna a la publicació de llibres sobre història contemporània de Catalunya. El Centre, però, té com a norma no editar directament cap obra, sinó secundar la tasca d'aquells editors que publiquen llibres d'història.

La biblioteca del CHCC es va fusionar amb la del Museu d’Història de Catalunya al ser traslladada al Palau de Mar. Com a centre especialitzat en història contemporània de Catalunya, la biblioteca està al servei dels historiadors, investigadors, professionals de l'ensenyament, estudiants universitaris i públic en general interessat per la història.

D'altra banda, en el marc del Museu d'Història de Catalunya, el CHCC continua oferint assessorament historiogràfic i bibliogràfic a professionals i institucions per facilitar, més enllà dels estudis acadèmics, la recerca sobre aspectes referents a la història de Catalunya a fi de possibilitar-ne la difusió.