Sobre el Museu

La nostra organització

L’equip de professionals que treballen en el Museu d’Història de Catalunya s’organitza en diferents àrees per atendre i gestionar les diverses funcions que desenvolupa l’entitat. Consulta l’organigrama i l’adreça electrònica de cadascun dels departaments. 

Direcció

Jordi Principal i Ponce / jprincipal@gencat.cat 

Secretaria de direcció

Magda Garcia i Galindo / magdalena.garcia@gencat.cat

Cap de Museografia

Margarida Sala i Albareda / msalaa@gencat.cat

Gestió Museogràfica

Raquel Castellà i Perarnau / rcastellap@gencat.cat

Mariona Companys i Huguet / mcompanys@gencat.cat

Carol Ribera Esplugas / cribera@gencat.cat

Teresa Rodon i Borràs / trodon@gencat.cat

Premsa, comunicació i públics  

Raquel Castellà i Perarnau / rcastellap@gencat.cat

Gabriel Rodríguez Gómez / gabrielrodriguez@gencat.cat 

Gestió pàgina web 

Sergi Solsona (6tems)

Xarxes socials

Georgina Soto (Browsing) 

Acció Cultural i Educativa

Griselda Aixelà i París / gaixela@gencat.cat

Francesc Cardona i Ferrer / fcardona@gencat.cat

Eudald Navarro Roca / enavarror@gencat.cat

Comunitat Amics i Amigues del Museu

Daniel Solé i Lladós / d.sole@gencat.cat

Xarxa de Museus

 Xarxa de Museus d’Història i Monuments /  xarxahistoria.cultura@gencat.cat

Xarxa de Museu d’Etnologia de Catalunya /  xarxaetnologia.cultura@gencat.cat

Administració

Joana Garcia Catalán / jgarciacat@gencat.cat

Jennifer Gómez Jiménez / jgomezj@gencat.cat

Montserrat Nacenta i Esquirol / mnacenta@gencat.cat

Vicenç Prats i Salat / vprats@gencat.cat

Carles Torà i Alavedra / ctoraal@gencat.cat 

 

Suport tècnic i manteniment

Pere Jobal i Martí / pedro.jobal@gencat.cat

Ricard Lozano i Hodas / rlozano@gencat.cat

Carles Martín Tortajada / cmartint@gencat.cat

Atenció al públic

Ramon Díaz Carballo / rdiaz@gencat.cat

Lluís Fortuny i Barrio / lfortuny@gencat.cat

Núria Garcia i Martínez / ngarciam@gencat.cat

Francesc Xavier Solé i Palacín / fjsolep@gencat.cat 

Juan José Sandoica i Dalmau / jsandoica@gencat.cat

David Simó Gil / dsimog@gencat.cat

Núria Torres i Sansano / ntorres@gencat.cat

Empreses concessionàries

Àgora Serveis Culturals

Enerpro

Rubatec

Trayson