La memòria d'un país

La memòria d'un país

Exposició permanent

Un recorregut interactiu per les principals èpoques, cultures, esdeveniments i personatges que han conformat la història de Catalunya.

Àmbits de l'exposició