Sobre el Museu

Missió i estratègia

Missió i estratègia

Un museu és, essencialment, un instrument al servei de la conservació de la memòria col•lectiva d’una societat. El Museu d’Història de Catalunya vol ser, a més a més, un espai per a la trobada, el debat i la reflexió ciutadana, així com una eina per a la informació, l’aprenentatge, la sensibilització i el gaudi, obert a tothom. L’exposició permanent ofereix un relat interactiu de la història de Catalunya des dels temps més remots fins als nostres dies i es complementa amb tot un seguit d’activitats educatives i lúdiques, tallers i exposicions temporals.

El Museu d’Història de Catalunya s’ha consolidat com un referent en la conservació, la recerca i la divulgació de la història i del patrimoni cultural del país. El decret fundacional de 1996 estableix que la missió de l’entitat és, precisament, “conservar, exposar i difondre la història de Catalunya com a patrimoni col·lectiu i enfortir la identificació dels ciutadans amb la història nacional”. D’aquesta manera, el Museu assumeix el mandat de desenvolupar les següents funcions:

  • Conservar, augmentar, documentar i difondre les col·leccions de titularitat nacional, representatives de la història, el patrimoni i la cultura catalanes, que configuren el seu fons patrimonial i n’esdevenen l’actiu més important.
  • Desenvolupar, impulsar i col·laborar en recerques, exposicions i accions de divulgació que possibilitin un millor coneixement de la història, el patrimoni i la cultura catalanes, i això tant a escala nacional com internacional.
  • Coordinar i donar suport als museus locals i territorials del país que s’hi vinculin, en totes aquelles accions que duguin a terme en relació amb la recerca, conservació i difusió del patrimoni arqueològic, històric i etnològic de Catalunya.

Orientacions estratègiques 

Pel que fa al projecte cultural, el Museu d’Història de Catalunya desenvolupa la seva activitat a través de la implementació de sis grans orientacions estratègiques:

  • Un Museu de societat amb una clara vocació interdisciplinària.
  • Un centre de recerca, conservació i difusió del patrimoni arqueològic, històric i etnològic de Catalunya.
  • Un equipament cultural obert i accessible a tots els públics.
  • Un fòrum, un centre d’acció cultural tant com un museu.
  • Un organisme en xarxa tant a escala nacional com internacional.
  • Una institució sostenible, gestionada amb la participació de la societat civil catalana.