Projecte educatiu MHC Educa

El Museu d’Història de Catalunya és un espai de referència per al coneixement i la divulgació de la història del nostre país, i, com a tal, la seva funció pedagògica i educativa és fonamental.

Donar a conèixer els fets històrics, analitzar les formes de vida de les persones que han viscut en territori català al llarg del temps, descobrir el patrimoni, reflexionar sobre com els esdeveniments del passat han derivat en el present i plantejar com ha de ser el nostre futur, són objectius dels programes educatius del museu i impregnen tota la seva activitat: des d’exposicions i programes públics fins activitats adreçades a les escoles.

Entenem la història com una font a la qual es pot recórrer en diferents moments de la vida i amb diferents interessos: el museu permet descobrir el passat a qualsevol edat a partir de l’experimentació, l’observació, la deducció i el raonament acompanyat.

El museu es deu a la societat catalana, diversa en orígens, condicions, pensaments i maneres de viure. La inclusivitat, la coeducació i l’accessibilitat són prioritàries per garantir l’acollida de tothom. Amb les seves activitats, el museu vol oferir un espai per a la participació ciutadana i el desenvolupament del teixit cultural, el diàleg i la convivència.

Amb aquest projecte educatiu el museu pretén dotar-se d’unes bases per bastir una estratègia educativa i assolir els reptes que ens imposa la contemporaneïtat, sempre subjecte al canvi i a la millora contínua.

 

Descarrega’t el Projecte educatiu MHC EDUCA!