La memòria d'un país

Exposició permanent

Els anys elèctrics

A principis del segle XX Catalunya és un país que bull en l’àmbit polític, econòmic, social i cultural. La crisi del règim, propicia l’ascens del republicanisme i del catalanisme polític que, a les eleccions de 1907, obté una gran victòria. En aquest context, es constitueix la Mancomunitat de Catalunya (1914), el primer òrgan d’autogovern des de 1714.

La indústria catalana viu una etapa de diversificació i el moviment obrer, d’arrel anarcosindicalista, es consolida i aconsegueix la instauració de la jornada de vuit hores després d’una vaga general (1919). La conflictivitat social i la dinamització de la cultura pròpia, amb el noucentisme i les avantguardes, són dos elements que marquen aquest període, juntament amb la dictadura militar de Primo de Rivera (1923 -1930).

Amb la proclamació de la Segona República espanyola (1931), s’aprova un estatut d’autonomia política per a Catalunya. El cop militar de 1936, però, inicia tres anys de cruenta guerra civil que acaba amb la instauració de la dictadura del general Franco. L’autogovern és abolit i els moviments d’esquerres i catalanistes pateixen una forta repressió.

Diversificació industrial i món rural

Entre finals de segle XIX i principis del XX, es produeix un nou impuls en els sistemes de producció, conegut com la segona revolució industrial. El caracteritzen la utilització de noves fonts d’energia, com l’electricitat i el petroli, la diversificació industrial, amb l’aparició i el desenvolupament de nous sectors, així com la generalització de nous sistemes de comunicació i transport.

Les ciutats creixen progressivament i l’augment de la demanda urbana, juntament amb la internacionalització del mercat agrari, és un dels factors determinants de la transformació del món rural. En moltes comarques catalanes, però, els canvis tenen un abast limitat i les novetats conviuen amb una estructura tradicional de producció.

Audio

Arriba la radio

La turbina de Cabdella

La turbina de Cabdella

El catalanisme polític

La crisi profunda del regim de la Restauració, ocasionada per la pèrdua de les últimes colònies d’ultramar el 1898, dóna un nou impuls al catalanisme polític. Al 1901, en motiu de les eleccions a Corts, es crea la Lliga Regionalista, un partit de tall conservador, proper a la burgesia catalana, que neix amb la voluntat d’establir una nova governabilitat tant a Catalunya com a Espanya.

El 1906, com a resposta a una sèrie d’agressions governamentals, es crea Solidaritat Catalana, una coalició que agrupa a distintes forces catalanistes, inclosa la Lliga. La coalició obté un èxit rotund a les eleccions, tot i que es dissol al cap de poc per discrepàncies ideològiques. A partir de les eleccions de 1909, el catalanisme queda dividit en dues grans branques: la dreta regionalista i pactista i l’esquerra nacionalista i republicana.

Retrat d’Enric Prat de la Riba

Retrat d’Enric Prat de la Riba

La Mancomunitat

El 6 d’abril de 1914 es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, la primera institució d’autogovern del país des de 1714, assolida gràcies a l’impuls i a la força dels sectors catalanistes. La Mancomunitat federa les quatre diputacions provincials catalanes i, encara que es tracta d’una institució de caràcter estrictament administratiu, té una gran importància política.

Presidida per Enric Prat de la Riba (1914 – 1917) i per Josep Puig i Cadafalch (1917- 1923), militants ambdós de la Lliga Regionalista, la institució es converteix en un instrument bàsic al servei de la la modernització del país. La Mancomunitat construeix infraestructures de mobilitat, sanitàries i educatives, i contribueix a la dinamització de la llengua i la cultura catalana.

Obrerisme i conflictivitat social

El moviment obrer, inspirat pel pensament marxista i anarquista, guanya en importància política en el tombant de segle, tot i el fracàs de la vaga general de 1902 i la repressió que segueix a la Setmana Tràgica. El 1910 es constitueix la Confederació Nacional del Treball (CNT), d’arrel anarcosindicalista, que esdevé el sindicat hegemònic de l’obrerisme català fins a la guerra civil.

Després de la vaga de la Canadenca (1919) que aconsegueix la instauració de la jornada laboral de vuit hores, l’escalada d’atemptats entre anarquistes i pistolers de la patronal converteix els carrers de les ciutats catalanes en un autèntic camp de batalla. La dictadura militar de Primo de Rivera, esdevinguda en 1923, inicia una forta repressió contra les organitzacions obreres.

La Setmana Tràgica

La Setmana Tràgica
Audio

La varsoviana

Coneguda popularment com "A les barricades!" fou l'himne de la Confederació Nacional del Treball (CNT). Composada el 1883 pel poeta polonès Wacław Święcicki, el moviment anarquista la versionà en diferents idiomes. 

La Generalitat republicana

El 14 d’abril de 1931 Francesc Macià proclama la República després de l’enfonsament dels partits monàrquics a les eleccions municipals i pacta amb la resta de forces democràtiques de l’estat espanyol l’aprovació d’un estatut d’autonomia política per a Catalunya. Així, en el marc de la II República Espanyola, es restaura l’antiga Generalitat, encara que amb unes atribucions completament renovades.

La República inaugura un període de democràcia i llibertats marcat per la polarització social i un context internacional presidit per l’ascens del feixisme i la crisi econòmica. Els conflictes desemboquen, finalment, a l’aixecament militar (1936) i a la guerra civil. La Generalitat s’implica fins a les darreres conseqüències en la defensa de la legalitat republicana i en la lluita contra el feixisme.

Cronologia

Dimissió de Primo de Rivera

Dimissió de Primo de Rivera. Les forces d'oposició a la dictadura, republicans, socialistes i nacionalistes catalans, s'agrupen en el Pacte de Sant Sebastià.

1930

Proclamació de la República

Després de la derrota dels partits monàrquics a les eleccions municipals del 12 de maig, el rei abdica i es proclama la República. El 2 d'agost s'aprova en referèndum l'Estatut d'Autonomia de Núria. 

1931

Aprovació de l'Estatut d'Autonomia

Les Corts republicanes espanyoles aproven l'Estatut d'Autonomia. Es promulga el dret del sufragi de les dones; Carme Karr, presidenta d'Acció Femenina n'és una reivindicadora important

1932

Govern conservador

Victòria dels partits conservadors en les eleccions generals espanyoles del 19 de novembre. Les dones voten per primera vegada. Mor Francesc Macià. Lluis Companys esdevé president de la Generalitat.

1933

Fets del 6 d'octubre

Com a resposta al gir conservador del règim republicà, Companys proclama l'Estat Català dins la República Federal Espanyola el 6 d'octubre. El govern català és empresonat. 

1934

Suspensió de l'Autonomia

Suspensió indefinida de l'Estatut d'Autonomia, arran dels Fets del 6 d'octubre. 

1935

Inici de la Guerra Civil

Victòria del Front Popular a les eleccions generals espanyoles. Restabliment de l'autonomia i de la Generalitat. Cop d'estat militar i inici de la guerra civil.

1936

El 14 d'abril

El 14 d'abril
Audio

Proclamació de la República

Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931.

El retorn de Lluís Companys

Habitatges dels anys 30

Habitatges dels anys 30

Avenços

En la dècada de 1930 els nous avenços tecnològics han transformat molts aspectes de la vida quotidiana. La majoria d'habitatges urbans disposen d'enllumenat elèctric, aigua corrent i desguassos que enllacen amb la xarxa de clavegueram.

Cuines

Les cuines econòmiques, que funcionen amb llenya o carbó, són majoritàries

Nevera

La conservació d'aliments té encara moltes limitacions, ja que les neveres són de gel. El parament de la llar usual als anys 30 es manté sense gaires canvis fins al decenni dels 50.

La guerra civil

El cop d’estat militar del 17 de juliol de 1936 dóna pas a tres anys de cruenta guerra civil. Catalunya es manté fidel a la República i, al mateix temps, viu un procés revolucionari impulsat per les milícies anarquistes. La Generalitat organitza la resistència i l’esforç bèl·lic, i pateix els enfrontaments interns de les diferents forces polítiques i sindicals mobilitzades.

La població civil es veu colpejada per les penalitats del conflicte: l’encariment dels preus, la fam i els bombardejos. La derrota a la batalla de l’Ebre, marca el destí del bàndol republicà i suposa la caiguda de Catalunya. El final de la guerra i l’inici de la dictadura militar del general Franco, comporta la supressió de l’autonomia catalana, l’exili i una forta repressió dels moviments catalanistes i d’esquerres.

Bombardejos sobre Barcelona

La batalla de l'Ebre

La batalla de l'Ebre
Audio

George Orwell

Fragment del llibre "Homenatge a Catalunya".