Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya

La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (XMHCat), creada a finals de 2010, està formada per equipaments museístics i monumentals d’arreu del país que comparteixen un interès museogràfic, científic o territorial per la història, i té per objectiu, entre d’altres, generar una narració coherent i global de la història de Catalunya i establir sinergies que permetin coordinar polítiques de difusió, conservació i dinamització cultural del patrimoni històric.