La memòria d'un país

Exposició permanent

Les arrels

Des del període més remot de la prehistòria, les terres catalanes són testimoni d’activitats humanes. Situada a l’extrem occidental de la Mediterrània, Catalunya és una zona de pas per la qual han transitat i s’han assentat les més diverses cultures.

A partir del període neolític, l’extensió de l’agricultura i la ramaderia propicia l’aparició de societats cada cop més complexes. Des del segle VIIaC, la influència de pobles orientals com els grecs o els fenicis, cristal·litza en la cultura ibera, una de les civilitzacions més fascinants de l’edat del ferro.

Amb l’arribada dels romans, el 218 aC, s’inicia un llarg període d’integració cultural i política en el qual es conformen alguns dels tretes característics de la nostra societat. La caiguda de l’imperi romà, al segle V, dóna pas a la creació del regne visigot, que s’acaba imposant a tota la península.

La prehistòria

No sabem amb precisió quan van arribar els primer humans a les nostres terres, però hem trobat testimonis de 450.000 anys d’antiguitat. Des del paleolític inferior fins el neolític, podem resseguir les característiques que conformen la condició humana: la fabricació d’eines, el control del foc, la capacitat de comunicar-se o la concepció d’una cosmologia per explicar la vida i la mort.

Els grups nòmades de caçadors- recol·lectors habitaven en coves i ens han llegat les seves pintures i gravats. Amb l’extensió de l’agricultura i la ramaderia, apareixen els primers poblats que evolucionen fins a esdevenir societats complexes, a les portes de l’edat del bronze. Es tracta d’un llarg període, ple d’episodis fonamentals per a la humanitat, i del qual encara ens queda molt per descobrir.

Cronologia

Paleolític inferior

Cultures del Paleolític inferior. Primers homínids del gènere Homo erectus. Són capaços de produir eines colpejant un còdol amb un altre per modificar-ne la forma i fer-lo eficient per a les tasques de carnisseria.

600.000 al 150.000 aC.

Paleolític mitjà

Cultures del Paleolític mitjà. Homo neanderthalensis. control i l’ús del foc es generalitzen.

150.000 al 40.000 aC.

Paleolític superior

Cultures del Paleolític superior. Homo Sapiens, protagonista de noves adquisicions tècniques com el propulsor  i posteriorment l’arc i la fletxa. Primeres evidencies de representacions simbòliques:  pintures sobre paret i sobre còdols.

40.000 al 10.000 aC.

Epipaleolític

Cultures de l’Epipaleolític. Final de les glaciacions.

10.000 al 5.000 aC.

Neolític antic

Cultures del primer neolític antic o cardial. Primers conreus de cereals i lleguminoses i primers animals domesticats.

5.000 al 4.300 aC.

Neolític mitjà

Cultures del neolític mitjà i recent.

4.300 al 2.500 aC.

Cultura megalítica

Cultura megalítica. Primers objectes de coure i bronze.

2.500 al 1700 aC.

molí de vaivé

molí de vaivé

Eines de Sílex

Entre el continent Europeu i la Mediterrània

Durant el bronze final (1250 - 700 aC) les comunitats establertes al territori català entren en un període de grans transformacions socials, econòmiques i culturals. Aquests canvis es relacionen amb l’arribada d’onades migratòries procedents del centre d’Europa i amb l’establiment de xarxes d’intercanvi entre les comunitats a banda i banda dels Pirineus.

A partir de l’edat del ferro (700-550 aC), els contactes amb els pobles de l’àrea de la Mediterrània oriental (fenicis i grecs) afavoreixen i estimulen el desenvolupament econòmic, tecnològic i cultural dels grups autòctons. L’evolució que es produeix durant aquesta etapa és decisiva en la consolidació de la cultura ibèrica.

Cabana del barranc de Gàfols

Cabana del barranc de Gàfols

Cases de tova

El jaciment del barranc de Gàfols (Ribera d’Ebre) és l’exemple emblemàtic d’un poblat de la fi de l’edat del bronze i presenta una continuïtat de poblament aïllat des del segle XI al VII aC. És cap al final del VII aC quan els seus habitants s’organitzen en una urbs primerenca, amb blocs de cases adossades, fetes de tova, i separades per dos carrers que es creuen en angle recte.

Vida quotidiana

A les cases s’hi feia vida familiar i, a més a més, es molia el gra, es cuinava, es teixia i s’emmagatzemaven productes en recipients de ceràmica. La major part de la producció era per al consum directe, però l’intercanvi també era una eina important per cobrir necessitats.

Mapa de les colònies fenícies i gregues

Mapa de les colònies fenícies i gregues

Els ibers

La cultura ibera es desenvolupa a partir del segle VI aC en una vasta regió de l’occident mediterrani. Es tracta d’un conjunt de pobles diversos que comparteixen una sèrie de trets culturals. Com els grecs o els etruscos, posseeixen una civilització complexa i desenvolupada amb xarxes urbanes i comercials, encunyació de moneda i un sistema d’escriptura propi aplicat a una llengua autòctona.

El coneixement que tenim de la civilització ibera no ha deixat de créixer en els últims anys. Els jaciments arqueològics que trobem a Catalunya, com el d’Ullestret, ens mostren una societat guerrera, que domina la metal·lúrgia del ferro i manté contactes comercials amb altres pobles de la mediterrània, especialment amb els cartaginesos i els grecs. Aquests contactes s’intensifiquen quan, cap el 580 aC, els grecs provinents de Massalia funden a la costa catalana la colònia d’Empúries. 

Molins rotatoris

Molins rotatoris

La mòlta

Des del neolític, la mòlta de cereals esdevé una tasca feixuga. En els molins rotatoris, el gra s’introdueix pel forat superior i, a continuació, s’acciona la mola superior per tal que el frec de les pedres esmicoli els grans de cereal.

Canvi tecnològic

Els molins barquiformes són substituïts per molins rotatoris a partir del segle V aC. Les dimensions d’aquests molins poden ser molt variades. A les nostres terres són característics dels períodes ibèric i romà. Els romans en van arribar a construir de grans dimensions que eren accionats per cavalleries.

Mapa dels jaciments ibers

Mapa dels jaciments ibers

L’hora de Roma

L’any 218 aC, durant la segona guerra púnica, l’exèrcit romà desembarca a la ciutat aliada d’Empúries. Un cop vençuts els cartaginesos, els seus grans rivals a la mediterrània occidental, els romans s’estableixen a la península ibèrica iniciant un llarg període de dominació. Les diverses rebel·lions dels pobles autòctons són reprimides i la societat ibèrica assimila la romanització progressivament.

Els romans estructuren el territori en províncies i construeixen calçades que connecten els principals enclavaments. Tàrraco esdevindrà la ciutat més important d’Hispània. Nombrosos colons procedents de la península Itàlica i de la Mediterrània hel·lenística s’hi instal·len. La cultura i la llengua llatina arrelen i es mesclen amb les cultures locals, posant les bases d’una nova societat.

Cronologia

Desembarcament a Empúries

L’exèrcit romà desembarca a Empúries per tractar d’impedir que el cartaginès Aníbal traspassi els Pirineus, camí d’Itàlia, en el marc de la segona guerra púnica. Aquesta data marca l’inici del procés de romanització de la Península Ibèrica. 

218 aC.

Revoltes iberes

Mort d’Indívil i Mandoni, cabdills dels ilergetes i ausetans, respectivament, que el 206 aC s’havien revoltat contra el control de Roma.

205 aC.

Segona guerra púnica

Final de la segona guerra púnica. Els cartaginesos han de cedir totes les seves colònies a Hispania;  Roma pot començar la ocupació i explotació dels recursos de tota la Península Ibèrica.

201 aC.

Divisió territorial

Divisió del territori controlat per Roma en dues províncies: la Citerior, amb la capital a  Tarraco  i la Ulterior, amb la capital a Corduba.

197 aC.

Guerres celtiberes

Primera i segona guerra entre Roma i les tribus celtibèriques que consolida el domini efectiu dels romans als territoris del centre de la península ibèrica.  

181-152 aC.

Mort de Viriat

Darrer enfrontament entre Roma i els pobles lusitans. La mort de Viriat marca la fi del conflicte.

155-139 aC.

Cèsar contra Pompeu

Juli Cèsar, arriba a Ilerda per dirigir personalment l’enfrontament amb els generals de Pompeu.

49 aC.

Inici de l’Imperi Romà

Inici de l’Imperi romà amb l’atorgament del títol d’August a Octavià. Aquest estableix la divisió administrativa d’Hispània en tres províncies:  Bètica, Lusitània i Tarraconense. August fixa la seva residència temporal a Tarraco per dirigir les guerres contra els càntabres i asturs.

27-26 aC.

Finalitza la conquesta d’Hispània

Els romans derroten definitivament a càntabres i asturs. Es considera que en aquesta data finalitza la conquesta d’Hispània.

19 aC.

Dret romà

Vespasià concedeix a tota Hispania el Ius Latii (Dret llatí)

73 dC

Regnat de Trajà

Regnat de Trajà, primer emperador nascut a Hispania

98-117 dC.

Invasions germàniques

En diverses incursions, els francs aconsegueixen arribar fins l’Ebre, provocant la desaparició de molts nuclis habitats. Barcino es veu obligada a construir un circuit murallat i Tarraco és destruïda.

253-279 dC.

Maqueta de Tarraco

Maqueta de Tarraco

Descobreix un vaixell enfonsat

Descobreix un vaixell enfonsat

El Culip IV

Sota les aigües del Cap de Creus s’ha trobat el Culip IV, un petit vaixell romà enfonsat fa gairebé dos mil anys, en època de l’emperador Vespasià. Provenia de Narbona, un dels ports més importants de la Mediterrània. Malauradament, qui sap si sorprès per la Tramuntana, no va poder arriba mai al seu destí.

El carregament

Fixeu-vos com de farcit anava! En el seu interior, s’han trobat 80 àmfores d’oli andalús, vi i salaons. També s’han recuperat vasos de ceràmica produïts a la Gàl•lia i 42 llànties d’il•luminació fetes a Roma.

La romanitat cristiana

Als segles III i IV, les fronteres de l’Imperi Romà ja no són segures i les crisis econòmiques i socials sovintegen. Una religió monoteista d’origen oriental, el cristianisme, desplaça les creences tradicionals. Després d’un intent de repressió, l’emperador Constantí en legalitza la pràctica i, l’any 380, Teodosi I el Gran proclama el cristianisme com la religió oficial a l’Imperi Romà.

La sòlida organització dels cristians catòlics perviu a la caiguda de l’imperi romà i esdevé un suport imprescindible pels nous regnes germànics. Els visigots, que en el moment d’establir-se a la península ibèrica professen l’arrianisme, amb el pas dels segles acaben adoptant el catolicisme com a religió oficial.

Cronologia

Divisió administrativa

L’emperador Dioclecià promou la darrera divisió administrativa d’Hispania en dividir la Tarraconensis en tres províncies: la pròpia Tarraconensis i les noves províncies  de Cartaginensis i Gallaecia

298

Cristianisme religió oficial

Teodosi el Gran proclama el cristianisme única religió oficial de Roma.

380

Divisió de l’Imperi

L’imperi romà es divideix definitivament entre l’occidental i l’oriental, que esdevindrà l’imperi bizantí.

395

Regne visigot de Tolosa

Els visigots posen la capital del seu regne a Tolosa.

413

Els visigots a Barcino

El rei visigot Ataülf arriba a Catalunya com a aliat de Roma per lluitar contra els altres pobles bàrbars i s’instal·la a Barcelona amb la seva muller Gal·la Placídia.

415

Cau l’imperi romà

Cau l’imperi romà d’occident amb la mort de Ròmul August.

476

Barcino capital del regne

Desprès de la derrota en la Batalla de Vouillé,  Gesaleic estableix a Barcino, com a nova capital del regne visigot. Barcino manté la capitalitat fins el 510. Posteriorment, de 531 a 541, Barcino tornarà a ser capital dels visigots.

507

El baptisteri de Bovalar

El baptisteri de Bovalar

Basílica paleocristiana

El baptisteri, datat al segle VI dC, forma part d’una basílica paleocristiana que presidia aquesta vila rural de la comarca del Segrià. És testimoni de la importància creixent de l’Església durant el període visigot.

Baldaquí

Tota l’estructura es cobria amb una volta de canó suportada en un sistema de sis arcs de ferradura i columnes que li donaven una gran monumentalitat.

Piscina d’immersió

En època paleocristiana i visigòtica, el baptisteri és l’espai on s’administra el baptisme. Els candidats, generalment adults, es bategen amb un ritual d’immersió. Quan es generalitza el baptisme dels infants, a partir del segle VII dC, els baptisteris donen pas a la pila baptismal.