La actualidad, número 457.

La actualidad, número 457.

Número de registre:

MHC7501

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

La actualidad, número 457.

Data:

8 de maig 1915

Autor:

Dimensions
Dimensions: 28 x 19 cm
Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7501
Inscripció: AÑO IX BARCELONA, 8 MAYO 1915 NÚM. 457 La actualidad 20 céntimos (inscripció de la portada)
Lloc de procedència

Barcelona