Número de registre:

MHC5013

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

fotocòpia

Títol/Nom pròpi:

Data:

segona meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 18,7 x 12,5 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: Sempre! CATALANS: CATALUNYA! (anvers, tinta negra i marró)
Signatura: R. Fàbregas (anvers, tinta marró)
Inscripció: (il·legible) del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (anvers, tinta marró)
Inscripció: (revers, tinta negra: text descriptiu del revers)
Marca de taller: T.G.LLAUGER (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona