Naues incorporacions

El Museu d’Història de Catalunya, en compliment de les seves finalitats, té, entre altres funcions, la d’acollir i conservar objectes relatius a la història de Catalunya com a suport a la narració històrica. Per aquest motiu col·lecciona objectes i documents referents a la història política, social, cultural, econòmica, i en especial a la vida quotidiana, de la Catalunya al llarg del temps, i els integra al seu fons. També ho fa amb objectes contemporanis relacionats amb  esdeveniments actuals que acabaran formant part de la història recent de Catalunya.