Colleccion

El Museu d’Història de Catalunya (MHC) s’ha consolidat com un referent en la conservació, la recerca i la divulgació de la història i del patrimoni cultural del país. 

L’objectiu fonamental del MHC en relació amb la seva col·lecció és incorporar, conservar, documentar i difondre objectes representatius de la història, el patrimoni i la cultura catalanes. Aquesta missió s’ha traduït, al llarg de la història del museu, en la creació d’una col·lecció heterogènia i cada vegada més extensa d’objectes i documents que s’han incorporat mitjançant la compra, els comodats i les donacions. Actualment la col·lecció compta amb més de 12.000 objectes significatius i rellevants de la història de Catalunya.

La col·lecció en línia ofereix les dades bàsiques i les imatges d’uns 6.000 objectes, que s’aniran ampliant anualment. La voluntat d’aquesta sortida en línia és difondre la col·lecció i acostar-la a la ciutadania per tal de posar el patrimoni cultural del país a l’abast de tothom.