Festes de foc al Pirineu

Cada any, coincidint amb el solstici d'estiu, al Pirineu és tradició fer córrer les falles, els haros i els brandons en agraïment per les collites rebudes i per espantar els mals esperits. La UNESCO ha declarat aquesta tradició Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

La festa, generalment denominada amb el nom de falles, consisteix en baixar des de les muntanyes fins a la plaça del poble, unes torxes, o falles, enceses amb un foc vital i renovador, que culminen en una foguera a l’entorn d’un arbre de foc.

Existeixen diverses modalitats d’aquest esquema festiu, tant en la confecció i la tipologia mateixa de les falles com en la forma de manipular-les, variacions que responen a les especificitats locals de cada indret. També s’hi inclou en aquesta modalitat de celebració les festes de foc que en dos pobles dels Prepirineus es celebren també durant el solstici d’hivern.

La celebració de la festa de les falles dels Pirineus és en l’actualitat un dels màxims exponents del patrimoni cultural de la serralada pirinenca i constitueix, per tant, un element cultural que aplega pobles i valls dels Pirineus en una gran celebració de caràcter transfronterer.

Els Pirineus: natura i gent amb caràcter

Els Pirineus són un trencaclosques de petites valls i grans cims, clivellat de multitud de poblets, propers geogràficament però allunyats per unaorografia difícil....

La mateixa festa en diverses llengües

Les falles s’expressen amb múltiples llengües:en català, en castellà, en francès, en aranès, en occità i patuès, mostren una granriquesa lingüística i un vocabulari propi....

El tronc que es fa teia

La festa té un preludi necessari, que és la preparació de les falles. Etimològicament la paraula falla prové del mot llatí facula, que vol dir “torxa”,és a dir, un estri que es pot encendre i pot il·l...

El tronc de foc que fecunda la terra

L’haro, el taro, el brandon, la falla gran, la biga, són alguns dels noms en les diferents llengües i dialectes que rep aquest mai, l’arbre que presideixla festa en honor del solstici. ...

Els protagonistes de la festa

Els actors principals de les festes del foc als Pirineus són indiscutiblement els fallaires. Existeixen, però, uns papers destacats amb en rituals concretsde la festa o la seva preparació....

Els tres temps de la festa del foc

El primer temps és l’atàvic, un temps reculat i gens documentat, però que entronca amb el culte al Sol. És el temps que esdevé intemporal i secular;quan, la comunitat manté la mateixa festa i la matei...

El foc que camina

Arriba la nit màgica en què el foc baixa caminant de dalt de la muntanya fins al mig del poble. Els fallaires, reunits al punt de partida, encenen unafoguera o el faro que tenen preparat, esperant que...

Rituals i jocs amb foc

L’arribada de les falles al poble és tot un ritual que té variacions segons cada lloc. A molts indrets de la Ribagorça les falles es porten corrent, enespecial en el moment d’entrar i travessar el pob...

La revetlla: música i dansa

Les falles han alimentat la foguera que crema a la plaça i ha arribat el moment de donar pas a la música i a les danses tradicionals....

Testimonis d'abans

“Del bosc de Canigó són los fallaires que dansen, fent coetejar pels aires ses trenta enceses falles com trenta serps de foc en sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen”...

Patrimoni viu i ancestral

Les Festes del Foc als Pirineus es coneixen des d’antic i s’han mantingut vives com a esdeveniment local....

Pirineus, muntanyes sagrades

Els Pirineus són muntanyes mitològiques, bressol de llegendes i tradicions fermament arrelades als pobles i al sentiment de la seva gent. ...

El foc simbòlic

El solstici és el canvi d’any, tant el d’estiu, que correspon a Sant Joan, com el d’hivern, que correspon a nadal; en els dos casos l’any muda de clima i el cicle natural fa un tomb....