Projectes d'investigació

Com a entitat compromesa amb la recerca i la divulgació del patrimoni històric del país, el Museu d’Història de Catalunya impulsa i participa en projectes de recerca , de conservació, de restauració i posada en valor.

Ara al museu