La memòria d'un país

Exposició permanent

Ara al museu