Col·lecció

Des dels seus inicis, un dels principals objectius del Museu d’Història de Catalunya ha estat el desenvolupament de la col·lecció. Per tal de documentar una visió global i interdisciplinària de la història de Catalunya, l’entitat conserva més de 15.000 registres entre objectes i documents. La naturalesa de les peces és molt heterogènia i tot sovint estan relacionades amb la història política i institucional del país.


El museu restaura

El museu restaura

El Museu d’Història de Catalunya porta a terme una important tasca de conservació,  restauració i recerca a l’entorn de la seva col·lecció. D’aquesta manera, l’entitat impulsa i participa en projectes de restauració relacionats, moltes vegades, amb processos d’adquisició i patrimonialització museística.

Més informació