Moda i modistes

De maig a octubre de 2019

L’ofici de confeccionar indumentària a mida es va estendre d’una forma generalitzada arran de la industrialització, amb el desenvolupament de la burgesia- en tots els seus diversos registres- i de les classes mitjanes. El fenòmen es va desplegar per tot el territori, des de les ciutats fins als nuclis rurals. El fet que el teixit es produís de forma industrial va ajudar a aquesta expansió. Per la seva banda, els mitjans de comunicació, sobretot diaris, revistes i el cinema van contribuir a difondre el concepte de la moda.  L’exposició vol vindicar el paper rellevant de les modistes des de finals del segle XIX al final del segle XX. Un ofici desplegat per dones -tot i que també el practicarien alguns homes- que durant cent anys va tenir un gran protagonisme i va ser una de les plataformes de l’emancipació femenina en el camp laboral i creatiu.

Modistes dels tallers de Balenciaga i Rodríguez, Barcelona, ca. 1950 (Familiars de Joaquima i Ana López)