Francesc Boix: dels camps de concentració al fotoperiodisme
Les fotografies sostretes del camp (1940-1945)

Les fotografies sostretes del camp (1940-1945)

L’any 1943, després de la derrota alemanya a Stalingrad (actual Volgograd), es dóna ordre des de Berlin de no deixar cap prova de les activitats als camps de concentració i d’extermini. A iniciativa de Francesc Boix, al camp de Mauthausen, s’ordeix un pla per fer saber a la resta del món què passava darrere dels murs d’aquell infern. Així, amb l’ajuda d’altres companys deportats, i gràcies al fet de treballar al Servei d’Identificació del camp, es van aconseguir amagar i sostreure un conjunt de tires de negatius, testimonis clau que ajudarien a condemnar els criminals nazis després de la guerra.

A continuació us presentem, ordenades temàticament, algunes de les fotografies que Boix i els altres deportats republicans van aconseguir sostreure del Servei d'Identificació. Les fotografies tracten temàtiques ben diverses, des de diferents moments de la construcció del camp, passant per escenes de la vida quotidiana dels reclusos o les visites oficials d’alts càrrecs del règim nazi.

El camp de concentració de Mauthausen

El camp de concentració de Mauthausen, situat prop del poble austríac de Mauthausen, ha acabat per esdevenir el símbol de la deportació republicana. Dels prop de 10.000 republicans internats en aquest camp, només uns dos mil aconseguiren sobreviure. La majoria d’ells van morir al subcamp de Gusen, anomenat «cementiri dels espanyols», a causa de les duríssimes condicions de treball i les malalties associades a la fam i a l’esgotament.

L'entrada del camp de Mauthausen

L'entrada del camp de Mauthausen

L'edifici d'entrada del subcamp de Gusen

L'edifici d'entrada del subcamp de Gusen

La construcció del camp

Mauthausen fou un camp permanentment en obres. Els treballs de construcció i ampliació es van prolongar durant tot el seu període de funcionament, això és, entre els anys 1938 i 1945. Ara bé, les principals edificacions foren erigides entre 1940 i 1943, any en que el camp ja mostrava l’aspecte d’una fortalesa monumental. Murs de pedra, torres de guaita, garatges per camions, edificis de servei per la tropa de les SS...tot construït amb la pedra que els mateixos deportats extreien de la pedrera del camp.

Pel que fa el subcamp de Gusen, la seva construcció és una mica posterior: les primeres edificacions van erigir-se a finals de 1939. Amb el temps acabà sent un complex de tres camps, dues pedreres i fàbriques de materials de guerra instal·lades en galeries subterrànies.

Les fotografies que van ser sostretes pels deportats republicans que il·lustren aquest apartat són plans generals que donen una visió de conjunt del procés de construcció de les instal·lacions i, fora d’alguna excepció, no presenten un tractament gaire acurat pel que fa a la tècnica de la composició i de l’enquadrament.

Treballs de pavimentació a l'Appelplatz

Treballs de pavimentació a l'Appelplatz

Construcció dels garatges per als vehicles dels SS

Construcció dels garatges per als vehicles dels SS

El sistema concentracionari

Els primers camps de concentració van ser creats com a centres de reclusió i reeducació per a tots els opositors al nazisme. La promulgació de les lleis de Nuremberg de 1935, basades en l’antisemitisme i la superioritat de la raça ària, així com l’esclat de la Segona Guerra Mundial, van modificar substancialment la finalitat d’aquests centres. Progressivament, l’Alemanya nazi va anar teixint una xarxa de camps de concentració i d’extermini per tot el territori annexionat.

Amb l’esclat de la guerra, la població dels camps va començar a augmentar de forma considerable: presoners de guerra, opositors al règim, el poble jueu i el gitano, membres de comunitats religioses, minories perseguides, malalts...

En aquesta categoria, les fotografies il·lustren l’arribada de presoners de guerra, així com algunes escenes de la vida quotidiana dels internats.

L'arribada de presoners de guerra

L'arribada de presoners de guerra

Presoners fent exercicis gimnàstics a l'Appellplatz

Presoners fent exercicis gimnàstics a l'Appellplatz

L'altre cara de l'horror

En tot règim totalitari, la jerarquia és un dels principals elements que sustenta l’organització. Tothom té unes responsabilitats encomanades i unes ordres rebudes que s’espera que s’executin de forma estricta i sistemàtica. Els camps de concentració foren, sens dubte, una de les principals maquinàries, dins del règim nazi,  on es plasmava aquest model.

Així, en el fons també trobem fotografies que són l’altra cara dels camps, el rostre dels qui van ser l’instrument executor de l’engranatge repressiu i del terror. Per una banda trobem retrats d’homes uniformats de les més diverses graduacions militars que treballaven a les instal·lacions i, per altra, imatges d’actes oficials i visites de dignataris del règim. D’aquestes fotografies en destaca, sens dubte, el somriure complaent de molts immortalitzats, aquell somriure del qui és creu posseïdor de la raó i protagonista d’una causa justa.

El somriure complaent de la repressió

El somriure complaent de la repressió

Els jerarques de visita

Els jerarques de visita

Ernst Kaltenbrunner

Oficial d'alt rang de les SS (obergruppenführer), mà dreta de Himmler, que arribà a ser el màxim dirigent del RSHA (Reichssicherheitshauptamt, Departament Superior de Seguretat del Reich), entre el 1943 i 1945. Detingut al finalitzar la guerra, fou jutjat i condemnat a mort gràcies, en bona mesura, al testimoni de Francesc Boix i les fotografies que van aconseguir sostreure del camp.

Franz Ziereis

Oficial de les SS (obersturmführer) i comandant en cap del camp de concentració de Mauthausen entre 1939 i 1945. Va morir a finals de maig de 1945 al mateix camp de Gusen, després d'intentar escapar vestit amb roba de civil.

Heinrich Himmler

Oficial en cap de les SS (reichsführer-SS) i un dels màxims jerarques del Partit Nacional Socialista. Durant bona part del règim nazi fou considerat com un dels homes més poderosos del III Reich, just per sota de la figura d'Adolf Hitler. Se'l considera l'organitzador del sistema de camps de concentració de l'Alemanya nazi, entre d'altres aspectes del seu llarguíssim historial dins el règim.

Explora algunes imatges més del fons