Franquisme

La derrota republicana va tenir unes conseqüències devastadores per a Catalunya. Una bona part de la classe política, de la intel·lectualitat, dels dirigents obrers i sindicals, com també un gran nombre de ciutadans, es veieren obligats a exiliar-se. S’imposà un nou règim polític, inspirat en els feixismes però amb profundes arrels catòliques. Francisco Franco concentrava tots els poders d’un estat totalitari, basat en l’existència d’una ideologia oficial i d’un partit únic. La misèria econòmica ofegà el país fins ben entrada la dècada dels seixanta.