El panteó reial de Santes Creus

L’any 2009, en el marc de la celebració del 850è aniversari de la fundació del monestir de Santes Creus, el Museu d’Història de Catalunya va decidir, amb el suport del Departament de Cultura, iniciar un ambiciós projecte de conservació, restauració i estudi del panteó reial d’aquest monestir, format perles tombes dels reis Pere II el Gran, Jaume II el Just i Blanca d’Anjou, així com la tomba de l’almirall Roger de Llúria. Tant des del punt de vista arqueològic com historiogràfic, el projecte ambicionava no només estudiar les restes de les despulles contingudes en aquestes tombes, sinó també el seu significat i simbolisme artístic, i, alhora, avaluar el paper que aquesta abadia havia tingut com a panteó reial, dins el context de la Corona d’Aragó.

La recerca del panteó ha estat un fet excepcional, ja que es tracta de l’únic monument funerari dels reis de la Corona d’Aragó que ha arribat fins als nostres dies parcialment intacte. En concret, la tomba de Pere el Gran ha restat intacta al llarg de 700 anys, essent una de les poques tombes de llinatge reial europeu que no ha estat exhumada i l’única no espoliada dels reis catalans, el que suposava a l’inici de la investigació, una oportunitat única i sense precedents per conèixer dades inèdites dels reis, dels rituals d’enterrament reials al segle XIII o la indumentària de l’època.  

Com a resultat d’aquesta investigació, que va finalitzar l’any 2013, s’ha pogut aprofundir en el coneixement dels monarques Pere el Gran i Blanca d’Anjou i s’ha pogut donar resposta a diversos interrogants, així com elaborar un nou i complet discurs que aporta novetats en el coneixement de la història, els costums funeraris, les tècniques constructives i decoratives i els simbolismes particulars dels panteons i els monarques de la Corona d’Aragó.

Amb la publicació El panteó reial de Santes Creus. Estudi i restauració de les tombes de Pere el Gran, Jaume II i Blanca d’Anjou i de l’almirall Roger de Llúria, el Museu d'Història de Catalunya vol compartir tota la informació relativa a aquesta recerca amb la comunitat científica i amb totes aquelles persones que hi puguin estar interessades, motiu pel qual es presenta en un doble format: com a publicació en línia i com a llibre electrònic.

Fitxa tècnica 

  • Editors: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions EADOP i Museu d’Història de Catalunya (MHC)
  • ISBN: 978-84-393-9268-2
  • Edició a cura de: Marina Miquel, Ramon Sarobe, Carme Subiranas
  • Autors dels textos: Núria Armentano, Antoni Bargalló, Montserrat Bargalló, Isabel Bargalló, Elisabet Cerdà, Stefano Cingolani, Javier Chillida, Maite Fonoll, Ignasi Galtés, Joan E. Garcia, Yolanda Llergo, Assumpció Malgosa, Feliu Marsal, Ignasi Millet, Santiago Riera, Anna de Sandoval, Ramon Sarobe, Mercè Subirana, Carme Subiranas.
  • Documentació: Anna de Sandoval, Marisol Cidràs.
  • Correcció lingüística: Assumpta Grabolosa
  • Traduccions: Traductorum S.L.
  • Disseny Web: Microblau Colt