'Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la Guerra Civil Espanyola'

Dossier de premsa de l'exposició Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la Guerra Civil Espanyola, que es pot visitar del 18 de novembre de 2016 al 19 de febrer de 2017.


Dossier de premsa de Fu la Spagna
pdf: 2219.489 Kb