El farcell de la postguerra. Quan la gana aguditza l'enginy

Els tres anys de guerra havien deixat una economia totalment desorganitzada: el comerç es va paralitzar, hi van haver grans dificultats en els transports, les comunicacions, manca de matèries primeres i de carbó, de recanvis de maquinària i de productes auxiliars, però l’aparell productiu, es a dir, fàbriques i tota la maquinària havien restat pràcticament intactes. Una vegada acabada la guerra comença un període de recuperació aprofitant les possibilitats que donava una mà d’obra extremadament barata i sense cap possibilitat de protestar per les miserables condicions de vida i treball.

La política econòmica del govern fou desastrosa i va provocar l’aparició d’un mercat negre al marge de l’oficial, en el que calia moure’s per tal d’aconseguir el menjar! Alhora era convenient tenir bons contactes amb les autoritats, militars, municipals o policials, perquè les coses fossin més fàcils. La majoria de la població vivia en condicions precàries, treballant moltes hores i obtenint pocs diners, amb els que no tenia accés als aliments que proporcionava l’estraperlo, el comerç il·legal que abastava de productes el mercat negre. Mentre els preus oficials corresponien als cupons adjudicats a les famílies i que eren insuficients –en moltes ocasions ni tan sols es podia comprar el que la cartilla adjudicava–, es podien comprar majors quantitats i altres productes de manera il·legal i a preus molt més alts. 

Per tot això l’exposició El farcell de postguerra vol retre un homenatge a totes aquelles famílies que van viure una de les etapes més dures i llargues del nostre país.

Descarrega't el dossier de premsa:

20180607_Dossier Premsa EXPO EL FARCELL
pdf: 10799.459 Kb
20180607_Dossier Premsa EXPO FARCELL_peces-activs-info
pdf: 657.525 Kb