1919. Parlament de Puig i Cadafalch a l’Assemblea d’Ajuntaments per l’Estatut d’Autonomia

Els municipis van jugar un paper fonamental en la reivindicació per a un Estatut d’Autonomia per Catalunya que serà un clam generalitzat la tardor-hivern de 1919, acabada la Gran Guerra. La Mancomunitat, impulsora del projecte, convida als ajuntaments de tot Catalunya i la premsa, principalment la de la Lliga, amb diaris i setmanaris arreu el país, n’és l’altaveu principal. Els consistoris responen a la crida i assisteixen massivament. El clima reivindicatiu comença de forma unitària, entre moviment al carrer i acció política, el 1917. Cambó a les Corts, al carrer i a la premsa, amb conferències a teatres i grans espais, és el promotor indiscutible de la reivindicació que es materialitza en un text, de mínims, per a que sigui assumit per totes les forces polítiques. Aquest text, però, serà indiferent al Govern central.

El text apareix a la premsa el 29 de gener i respon a la iniciativa de l’avantprojecte d’estatut que el Consell de la Mancomunitat, amb els parlamentaris dels principals partits com a consellers adjunts, comença el dia 2 i el dia 17 ja tenen l’avantprojecte, escriu Albert Balcells a El projecte d’autonomia de la Mancomunitat de  Catalunya del 1919 i el seu context històric (Parlament de Catalunya, 2010, p. 92 i ss.). El dia 24 es reuneix l’Assemblea extraordinària de la Mancomunitat i els parlamentaris de Catalunya. El diumenge dia 26 arriben els delegats dels ajuntaments catalans, convidats, i amb dietes pel viatge, per la Mancomunitat. Assisteixen, al Palau de la Música Catalana, a l’acte central. Aproven el text que serà portat a les Corts espanyoles. Els regionalistes tenen el suport dels lerrouxistes, tot i la seva trajectòria crítica al catalanisme polític, responent a l’ambient popular molt favorable a la iniciativa. Els partits dinàstics són a Catalunya una minoria molt poc significativa, però a Madrid tenen la majoria parlamentària. Si volen ser reelegits, els dinàstics catalans han de donar suport al projecte a diferència dels seus correligionaris de la resta de l’Estat que s’oposen al clam català. I els altres grups també s’hi vinculen com veurem.

El governador civil autoritza la trobada mentre l’ambient al carrer era de duresa, més enllà dels atemptats terroristes de caire social, per la violència policial contra els manifestants catalanistes. L’acte al Palau de la Música Catalana esdevé una adhesió total al projecte. Els 970 delegats aproven el contingut, la participació serà quasi absoluta, plena. Només s’excusen una vintena de representants de petits municipis que per neu o pluja no hi poden assistir o bé perquè es van abstenir o bé van votar no. El Palau de la Música, en la crònica de pàgina sencera de La Vanguardia, informa que una enorme bandera catalana ocupa l’escenari i que a la presidència a més de l’alcalde de Barcelona, Morales i el mateix Puig hi ha el president la Diputació de Barcelona, Vallès i Pujals i el de Tarragona Lloret, els ex-ministres Cambó, Rodés i Ventosa i altres líders com Lerroux, Ullet, España, Pich i Pon, Marcel·lí Domingo, l’alcalde de Lleida Humert Torres. Després de Puig parlaran M. Domingo per les esquerres, Junyent pels tradicionalistes, Larí pels reformistes, Monegal pels liberals, Macià, Largo Caballero, Lerroux i Cambó. Tancarà l’acte Puig amb un parlament, que La Vanguardia del dia 27 recull cosa que no fa La Veu del dia 29, mentre aquesta reprodueix fidelment la benvinguda mentre el diari anterior només en fa un resum. O sigui que per tenir els dos textos caldrà disposar dels dos periòdics.

Al banquet al Palau de Belles Arts, al costat del parc de la Ciutadella Puig insistirà: «Obtindrem el triomf». El febrer hi ha el plebiscit dels municipis. De 1.072, 1.046 donaran l’aprovació al projecte d’Estatut. Puig en l’acte afirma com a benvinguda:

 

Representants dels pobles de Catalunya que haveu estat requerits per la invitació del Consell de la Mancomunitat: Jo us dirigeixo en nom de Catalunya la meva salutació.

Tot Catalunya és aquí. Són aquí les viles que han baixat des del Pirineu, les de les vores dels rius fronteres on encara no ha arribat l’acció de l’Estat; són aquí els de les planes de les vores de la mar i dels aiguamolls de l’Ebre; tot Catalunya ha vingut aquí.

Nosaltres havem deliberat aquests dies per a estatuir el mínimum de llibertat que consideràvem era necessària per a viure amb la dignitat de poble. Després de considerar, després de deliberar minuciosament, deixant tothom les seves diferències, amb veu unànime, ahir els membres de la Mancomunitat, els diputats a Corts i els senadors, aclamàrem i juràrem un Estatut. Aquest Estatut aquí us el presentem. Per endavant es pot dir que l’haveu votat: en votar les bases de l’Estatut que vàrem tenir l’honor de presentar al Govern d’Espanya, substancialment haveu votat aquest articulat.

Nosaltres, en deliberar i articular en forma de llei ço que ha d’ésser la llei de la nostra autonomia, ens havem atingut a aquella primera petició que té el vot unànime de tots vosaltres. Avui aquí presents, us venim a pregar que reitereu la vostra adhesió a aquest Estatut de Catalunya. Us venim, demés, a demanar-vos que, consagrant-lo ja com si tingués força de llei, perquè té l’adhesió de la nostra voluntat unànime, li presteu aquell jurament d’obediència que presenten els pobles a les lleis que es donen.

Venim a escoltar la veu dels representants de tots els partits polítics de Catalunya, perquè no n’hi ha ni un que no estigui representat aquí; venim a sentir la veu de tots els estaments socials, perquè no n’hi ha un que sigui absent d’aquí. Aquí hi són tots: l’industrial, el propietari, el poble, el conservador, el sindicalista; aquí hi són tots i això ens dóna l’autoritat suprema del país, això ens dóna la força immensa de la voluntat.

S’ha dit aquests dies, tot deliberant aquests Estatut, que no per raons ètniques, no per raons històriques, no per raons de tradició, anàvem a demanar el reconeixement de la nostra voluntat. Totes aquestes raons també hi són, però n’hi ha una de suprema: la de que volem constituir-nos com a poble digne, com a poble lliure, dins d’una harmonia hispànica que està reconeguda per tots. (Molt bé!).

Afirmem el desig d’anar a la implantació d’aquest Estatut harmònicament i desitgem que la nostra llibertat de poble coincideixi amb una obra amorosa de tots, dins i fora de Catalunya; desitgem que aquesta jornada gloriosa sigui, en l’esdevenidor commemorada com jornada de pau i de glòria; però us havem cridat perquè estem decidits a tot. A tot havem d’estar decidits. Un poble com el nostre, vol constituir-se conforme al principi del dret dels pobles reconegut avui per tot el món; les batalles hagudes en tot Europa, la sang vessada per tants homes consagren també aquest principi. Catalunya, en un moviment reflexiu, en un moviment conscient, aclama com a llei aquest Estatut de la Catalunya de l’Esdevenidor. Visca la Catalunya nova! (Grans aplaudiments i aclamacions!)