La transició

A la mort del general Franco es va iniciar un període de transició cap a la democràcia, que per a Catalunya va comportar la recuperació de l’autonomia i de les institucions d’autogovern. La restauració de la monarquia, l’aprovació de la reforma política, amb l’autodissolució de les corts franquistes, i la celebració de les primeres eleccions democràtiques foren les fites d’un procés que va culminar amb l’aprovació de la Constitució democràtica del 1978 i amb l’estructuració de l’Estat espanyol com un estat de les autonomies.