Els càstigs a l’Escola del Mar

Isidre Torres va néixer a Barcelona l’any 1923. Estudià entre el 1930 i el 1937 a l’Escola del Mar de la Barceloneta, i posteriorment a l’Escola del Treball per aprendre-hi mecànica, especialitat a la qual es va dedicar professionalment al llarg de la seva vida.

L’entrevista tracta diversos temes referents a l’Escola del Mar, principalment durant l’etapa de la Segona República i la Guerra Civil. Així, Torres, amb el seu testimoni, ens va desgranant com era el dia a dia en aquesta institució educativa, i ens explica tant els serveis de què disposava com les activitats que s’hi feien i els mètodes pedagògics que s’hi utilitzaven.

En aquest vídeo, Isidre Torres rememora l’única vegada que ell va rebre un càstig i reflexiona sobre la figura del mestre d’aquella època i d’avui en dia.