La Segona República

La crisi final de la dictadura de Primo de Rivera va comportar, al mateix temps, l’ensulsiada de la monarquia, massa compromesa amb el règim dictatorial. Amb la proclamació de la República, el 14 d’abril de 1931, la Lliga Regionalista va perdre l’hegemonia i fou desplaçada per Esquerra Republicana de Catalunya, una organització constituïda al març del 1931 i liderada per Francesc Macià i Lluís Companys. La República va fer possibles la instauració de la Generalitat de Catalunya i l’aprovació d’un estatut d’autonomia que va conferir a Catalunya competències en l’autogovern i va permetre dur a terme una important tasca de construcció del país.