Fogatges

El present interactiu ofereix dades demogràfiques dels segles XIV al XVII obtingudes a partir dels fogatges realitzats al Principat de Catalunya, així com una explicació de l’origen, funcionalitat i tractament d’aquestes fonts. El fogatge era un impost directe i, per poder recaptar-lo, s’elaboraven relacions de “focs”, és a dir, del número de famílies que habitaven cada localitat, terme i demarcació.  

Consulta l'interactiu