Museus participants en el projecte "Memòries d'una pandèmia"

El projecte "Memòries d'una pandèmia" és una iniciativa dels museus membres de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya, liderades pel Museu d’Història de Catalunya.

Tot seguit pots trobar el llistat de museus de cadascuna de les xarxes que participen en el projecte, així com les dades de contacte de la persona que el coordina en cada cas:

Participants de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya:

Participants de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya: