La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya

Conjunt Rupestre La Roca dels Moros – El Cogul

Conjunt Rupestre La Roca dels Moros – El Cogul

Les pintures rupestres de la Roca dels Moros (el Cogul, les Garrigues), a la vall del riu de Set, constitueixen un dels referents més destacats de l’art rupestre de l’arc mediterrani. Va ser el primer conjunt de pintures prehistòriques documentat científicament a Catalunya i, des del moment en què fou descobert, l’any 1908, es va convertir en un referent de l’art prehistòric.

El conjunt està format per 48 figures humanes i animals, corresponents als estils llevantí i esquemàtic. L’element més singular és l’escena central, que destaca tant per la factura tècnica com per la temàtica que presenta. Es tracta de la representació de diverses figures femenines que, en parelles, dansen al voltant d’un home nu i amb el sexe exagerat. L’escena, que sembla estar relacionada amb el culte a la fertilitat, és única dins de l’art rupestre de l’arc mediterrani i ha donat ressò internacional a les pintures de la Roca dels Moros.

La majoria de les imatges es van fer a l’època de trànsit entre el Paleolític i el Neolític, en el període conegut com a Epipaleolític, fa aproximadament 10.000 anys. La vall del riu de Set fou habitada de manera ininterrompuda des del Paleolític i la balma de la Roca dels Moros es va fer servir com a espai de culte durant uns 5.000 anys. Els darrers grups de caçadors-recol·lectors (VIII-V mil·lenni aC) van deixar-hi les pintures llevantines i, posteriorment (V-II mil·lenni aC), les poblacions neolítiques en van prendre el relleu per dibuixar-hi figures humanes i d’animals corresponents a l’art esquemàtic.

L’any 1998 les pintures rupestres de la Roca dels Moros van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

El conjunt artístic es completa amb 11 gravats i més de 256 signes d’inscripcions iberes, romanes i llatines. La presència d’aquestes manifestacions posteriors i la seva distribució en la roca fan pensar que els seus autors coneixien i van respectar l’existència de les pintures rupestres, un fet que explicaria el caràcter sagrat d’aquest espai.

Més informació a: http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/la-roca-dels-moros-el-cogul

Àrea de Monuments i Jaciments
Tel. 933 162 740 | Ext. 14402
monuments.acdpc@gencat.cat
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 – Barcelona