La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya

Ciutat ibèrica Castellet de Banyoles

Ciutat ibèrica Castellet de Banyoles

El Castellet de Banyoles és una ciutat ibèrica de la tribu dels ilercavons situada a uns dos quilòmetres al nord-est del poble de Tivissa, a la comarca de la Ribera d’Ebre.

L’enclavament ocupa una plataforma elevada d’unes 4,5 hectàrees de superfície sobre l’anomenat turó de Banyoles, un punt estratègic per al control del riu Ebre. Tant per les seves dimensions com per la cronologia que presenta, la ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles és un dels assentaments urbans ibèrics més remarcables de la Catalunya meridional. La seva principal funció hauria estat el control del comerç entre la costa i l’interior a través del curs del riu Ebre.

Les troballes arqueològiques que s’hi han fet, d’una importància excepcional, constitueixen l’anomenat tresor de Tivissa. L’any 1912 s’hi va trobar un conjunt d’arracades, braçalets, anells i un petit tresor de vint-i-nou monedes. Posteriorment, l’any 1925, hi va aparèixer una figura d’una parella de bous de bronze i, entre els anys 1927 i 1928, s’hi va produir la troballa més important, consistent en quatre pàteres de plata daurada, onze vasos d’argent i dos collarets de plata que formen un conjunt de peces votives ibèriques. Les peces, datades al segle III aC, són la millor mostra d’orfebreria ibèrica que es conserva a Catalunya.

L’entrada del recinte es caracteritza per la base de dues grans torres pentagonals que flanquejaven l’accés a la ciutat, i constitueix un dels pocs exemples d’aquest tipus d’estructura en tot el món ibèric. Les successives campanyes arqueològiques han revelat l’existència de grans i complexes unitats d’habitació, edificis de dimensions mitjanes que s’associen a la realització d’activitats productives o artesanals, especialment metal·lúrgiques, i un tercer tipus de cases, de dimensions més petites i una estructura simple.

A l’extrem sud-oest de la plataforma hi ha la fortificació coneguda com el Castellet de Banyoles, que data del temps de la conquesta cristiana (segle XII).

El jaciment, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, té una extensa cronologia que comprèn el bronze final (1200–650 aC), el període ibèric ple (450–200 aC), el període republicà (200–50 aC) i l'època medieval (1150–1492), la qual cosa mostra la seva importància històrica.

El jaciment del Castellet de Banyoles forma part de la Ruta dels Ibers.

Més informació a: http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/ciutat-iberica-castellet-de-banyoles

Àrea de Monuments i Jaciments
Tel. 933 162 740 | Ext. 14402
monuments.acdpc@gencat.cat
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 – Barcelona