Grup de treball ‘Museus i Gènere’

La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya, formada per equipaments museístics i monumentals d’arreu del país que comparteixen un interès museogràfic, científic o territorial per la història, té per objectiu, entre d’altres, generar una narració coherent i global de la història de Catalunya i establir sinergies que permetin coordinar polítiques de difusió, conservació i dinamització cultural del patrimoni històric que entre tots gestionem.

L’any 2017, es constituïa el grup de treball ‘Museus i Gènere’ com un observatori de la perspectiva de gènere en els museus d’història i monuments, amb la voluntat d’adequar els nostres relats a la realitat social del segle XXI. El grup vol fomentar noves mirades en els discursos, les metodologies i les implementacions museogràfiques dels equipaments amb una clara vocació educativa i contribuir, així, a la conscienciació de la ciutadania en la necessitat de crear una societat més justa i igualitària.

Manifest del grup 'Museus i gènere'

Amb la premissa anterior, el grup ha elaborat aquest 2018 un manifest de compromís que es presenta coincidint amb el Dia Internacional de les Dones per reivindicar la cultura de la igualtat, revisar la transmissió inconscient d’una visió androcèntrica del món i introduir la perspectiva de gènere en els museus i monuments.

 

Formació en perspectiva de gènere 

Així mateix, també s’ha impulsat l’organització d’uns seminaris participatius de formació pels membres de la Xarxa, amb l’objectiu d’aplicar la perspectiva de gènere en els museus i monuments a través de totes les funcions que ens defineixen: exposició, educació, documentació, recerca, adquisició, conservació, comunicació...

Un dels objectius d’aquests seminaris és revisar de manera crítica la conscienciació de la perspectiva de gènere en les funcions dels museus i la representació del gènere en els discursos expositius.

Enllaços relacionats