Curiositat: la sardana

A finals del segle XIX es popularitzen els aplecs que promouen la sardana, una dansa tradicional modernitzada per les propostes musicals de Pep Ventura i la coreografia de Miquel Pardàs. Ràpidament arrela en la societat del moment i comença a reivindicar-se com a símbol nacional.
Generalment es poden veure durant les festes tradicionals o, de manera més informal, en trobades com les que se celebren cada diumenge al matí a l’avinguda de la Catedral de Barcelona, on els músics toquen a partir de les 12 del migdia per a tothom que s’animi.