Suggeriment de visita: les colònies industrials

Arreu de Catalunya es conserven colònies industrials, tot i haver perdut en la majoria de casos la finalitat industrial. Una d’elles és la Colònia Güell, fundada per Joan Güell, conegut industrial i patrocinador d’Antoni Gaudí. L’arquitecte es va encarregar del projecte de l’església de la colònia, però finalment només se’n va construir la cripta.