Curiositat

El control sobre l’educació i la informació són constants. Tots els mitjans de comunicació, com la premsa, la ràdio i la televisió, a partir dels anys cinquanta estan controlats per la censura i estan al servei del règim. A la reconstrucció del cinema es mostra un exemple de la propaganda franquista: els No-Do (Noticiarios y Documentales), obligatoris abans de la projecció de les pel·lícules.