Curiositat

El 1907 es funda l’Institut d’Estudis Catalans, com a centre impulsor de la recerca científica. Una de les tasques que tingué més abast popular fou el projecte per fixar les normes ortogràfiques i gramaticals del català, sota la direcció de Pompeu Fabra. S’impulsa, també, el primer diccionari de la llengua catalana, popularment conegut com el Pompeu.