Curiositat: …i de cavallers (9)

En una època de conflictes, pren importància la figura del cavaller. A canvi dels seus serveis, el comte li cedeix terres on exerceix tasques administratives i judicials i de les quals rep tributs. La pràctica de la cavalleria exigeix un entrenament continuat per dominar l’ús de les armes atès el pes de l’equipament, que es pot experimentar a la sala.