300 onzes de setembre. 1714-2014

El procés de creació de l’exposició i del catàleg 300 onzes de setembre. 1714-2014 ha tingut diferents punts de connexió. Així, informacions novedoses, en ocasions inèdites, proveïdes pels col·laboradors del llibre, s'han pogut incorporar a l'exposició, i viceversa. El fil històric de l’exposició es desenvolupa al catàleg de manera més minuciosa i rigorosa, i recull una extensa recerca iconogràfica i objectual iniciada durant la preparació de l'exposició. Però, per sobre de tot, aquest publicació pretén ser una eina perquè tothom, encara que no tingui coneixements històrics previs o no hagi visitat l'exposició, pugui aprofundir en la qüestió. Explicat d'una manera planera, fàcil i atractiva, ha comptat amb destacats especialistes com Joaquim Albareda, Jordi Cassassas, CarlesSerret, Giovanni C. Catitini, Gemma Rubí, Albert Balcells, Pere Grabiel, Magí Sunyer,Queralt Soler, Josep Maria Casasús, Jaume Capdevila, Teresa Camps, Jaume Ayats,Anna Costal, Enric Pujol -comissari de la mostra- i Agustí Alcoberro, director del Museud’Història.

El catàleg és una coedició del Museu d’Història de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya i publicat en català, amb la traducció dels textos al castellà i l’anglès.

Fitxa tècnica 

  • Edició: Generalitat de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.
  • Coordinació: Raquel Castellà, Isabel Ruiz
  • Textos: Agustí Alcoberro, Antoni Simón i Tarrés, Joaquim Albareda, Enric Pujol, Jordi Cassassas Ymbert, Carles Serret i Bernús, Giovanni C. Cattini, Gemma Rubí, Albert Balcells, Pere Gabriel, Magí Sunyer, Queralt Solé, Josep Maria Casasús i Guri, Jaume Capdevila, Teresa Camps, Jaume Ayats i Abellà, Anna Costal i Fornells.
  • Disseny gràfic: Ignasi Cristià, Eggeassociats
  • ISBN: 978-84-393-9122-7
  • DL.: B 5693-2014