La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya

Ciutat ibèrica del Molí d’Espígol

Ciutat ibèrica del Molí d’Espígol

La ciutat ibèrica del Molí d’Espígol constitueix un dels vestigis més remarcables de la tribu ibera dels ilergets. Les estructures més antigues es remunten a la primera edat del ferro, a l’inici del segle VII aC, que és quan es va edificar una fortalesa que va anar creixent fins a esdevenir una gran ciutat. Ubicada sobre una suau elevació de la plana urgellenca, en l’actual municipi de Tornabous, ocupava una gran extensió de terreny, de la qual avui dia s’ha excavat aproximadament una tercera part del nucli urbà.

Les excavacions han posat en relleu l’existència d’una trama urbana complexa i organitzada que es correspondria amb una comunitat que hauria desenvolupat una intensa activitat política, econòmica i social. La ciutat estava envoltada per una gran muralla i disposava d’un sistema urbà organitzat amb carrers empedrats, places, estructures per al control de l’aigua, cases de diferents tipus i, fins i tot, un barri manufacturer i un camp de sitges.

Les investigacions apunten que la ciutat sustentava la seva economia a partir d’una potent activitat agrícola i ramadera. Aquestes evidències fan pensar que el Molí d’Espígol va arribar a ser una ciutat de referència de la tribu dels ilergets. La muralla, excavada més de 40 metres, té uns 2,10 metres de gruix amb paraments exteriors llisos i gairebé 5 metres d’alçària en alguns punts. S’hi han descobert, també, dues torres i fortificacions defensives. De les estructures excavades, en destaca un gran edifici amb una façana de 10 metres que podria estar relacionat amb alguna mena d’activitat de culte o de funció política.

El jaciment del Molí de l’Espígol va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 2009, en la categoria de zona arqueològica, i és un dels exemples més desenvolupats i complexos del sistema urbanístic de la cultura ibèrica dels ilergets, que va dominar una gran part de les actuals províncies de Lleida i Osca entre els segles VI i I aC.

Com a conseqüència de la Segona Guerra Púnica, la ciutat va ser abandonada entorn de l’any 200 aC i, tot i que l’any 100 aC hi va haver una certa recuperació, fou abandonada definitivament a mitjan segle I aC. Algunes hipòtesis indiquen que la ciutat ibèrica del Molí d’Espígol podria correspondre a la mítica ciutat d’Athanàgia (Atanagrum, en llatí), antiga capital de la tribu dels ilergets, destruïda per Gneu Corneli Escipió durant la Segona Guerra Púnica, segons les cròniques de Polibi i Tit Livi.

El jaciment del Molí d’Espígol forma part de la Ruta dels Ibers.

Més informació a: http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/ciutat-iberica-del-moli-d-espigol

Àrea de Monuments i Jaciments
Tel. 933 162 740 | Ext. 14402
monuments.acdpc@gencat.cat
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 – Barcelona