Tresors del coneixement

'Arbor Scientiæ'

Tot treballant els conceptes clau de pensament, història, futur, generació de coneixement, recerca, educació, comunicació, informació, compromís i valors, l’exposició vol contribuir a reafirmar el poder de l’ésser humà com a criatura intel·ligent, pel seu instint crític i esbrinador i per la seva apetència per conèixer.

La mostra vol presentar la Universitat de Barcelona, coorganitzadora de l’exposició, com a paradigma del centre del saber i com a exemple simbòlic del coneixement, destacant per ser una de les poques institucions acadèmiques que custodia i conserva un ric fons patrimonial.

Ramon Llull escriu Arbor Scientiæ (1295-1296) amb la intenció d’explicar un sistema general que permeti arribar a comprendre el conjunt dels continguts del saber universal. I ho fa justament mitjançant la imatge simbòlica de l’arbre.

L’arbre representa totes les ciències del saber –les branques–, i els seus principis universals ‑les arrels–. Pel seu moviment vertical s’equipara al viatge d’ascensió, d’expansió i de fecunditat que l’ésser humà també pot emprendre gràcies a les seves capacitats i que l’ha de dur a la immortalitat: la immortalitat que el coneixement atorga. En conclusió, l’arbre de la ciència és l’arbre del coneixement humà.

L’exposició Tresors del coneixement: Arbor Scientiæ vol contribuir a reafirmar el poder de l’ésser humà com a criatura intel·ligent, pel seu instint crític i esbrinador i per la seva apetència per conèixer.

La mostra és un recorregut teòric a través dels conceptes clau sobre el coneixement humà i també suposa un recorregut patrimonial afitat pels materials seleccionats de les col·leccions de la Universitat de Barcelona que il·lustren simbòlicament el significat de cada concepte.

El coneixement es genera. El coneixement es transmet. El coneixement es construeix

L’interès de l’ésser humà per conèixer i interactuar amb l’entorn natural, social i cultural, a través de capacitats com ara l’enteniment i el llenguatge, du els individus a construir respostes, a cre...

La generació de coneixement: la recerca

La recerca constitueix un procés complex format per diversos procediments, tècniques i punts de partida emmarcats en el seu context d’influències socials, econòmiques, culturals i polítiques. L’objec...

La transmissió del coneixement: l’educació, la comunicació i la informació

La responsabilitat de l’educació superior és actualment construir una societat justa basada en el coneixement. Per això la universitat ha de ser conscient que la seva missió és crear professionals no ...

El factor humà a la societat del coneixement

Coneixement no és només un terme teòric. La història de la humanitat no hauria progressat si els individus, ni el grup, no haguessin observat dades i fets, i generat informació a partir d’aquests per ...

L’exposició “Tresors del coneixement. Arbor Scientiae” dins de l’Any Llull

Arbor Scientiæ (1295-1296) és una de les obres fonamentals de Ramon Llull. Impel·lit per la persuasió d’un monjo, Llull escriu aquesta obra amb la intenció d’explicar als no iniciats un sistema de com...
Peces destacades de l'exposició