T'estimo?

Una història d'amor i matrimoni

L'amor i el matrimoni no sempre han anat de la mà, el matrimoni sovint ha estat una qüestió d'interès. I si bé a totes les cultures existeix la institució del matrimoni, el seu sentit ha estat molt diferent al llarg del temps. L'exposició repassa els principals canvis que s'han donat en el matrimoni i en les maneres d'estimar-se al llarg del temps, des de l'època clàssica fins a l'actualitat. I en el recorregut descobrirem alguns dels costums i dels elements més característics de cada moment: el galanteig i la seducció, les creences, els costums del dia del casament i la funció social del matrimoni com a institució, entre d'altres.

Què vol dir estimar? Per sempre o per uns anys? Per què casar-se? Casar-se per amor o per interès? L’amor i el matrimoni han estat presents en totes les societats, però han estat entesos de manera molt diferent al llarg de la història. Sovint, l’amor i el matrimoni no han anat junts. Avui, quan el matrimoni és sovint qüestionat i s’admeten multiplicitat de formes d’estimar-se, resulta útil veure les maneres tan diferents com s’ha entès l’amor i com s’han celebrat els matrimonis. A través d’obres d’art, de cançons, d’objectes etnogràfics, del cinema, de la literatura i de testimonis, aquesta exposició us proposa un viatge per la història de l’amor i el matrimoni a la societat occidental des de l’antiguitat clàssica fins al segle XXI.

L'amor clàssic

A Grècia i a Roma es distingia clarament el matrimoni dels comportaments amorosos i sexuals. Els homes, sobretot els de les classes altes, tenien una àmplia llibertat en qüestions amoroses i sexuals, ...

L'amor cristià

Amb el triomf del cristianisme, a partir del segle IV, es desenvolupa una nova idea d’amor. L’Església adquireix el monopoli del matrimoni, i el casament es veu com una garantia de l’ordre social i un...

Cantar l’estimada: l’amor cortès

Els ideals de l’anomenat amor cortès, que va començar a Occitània al segle XII, proliferaren a l’època medieval i moderna. Els poetes i trobadors no cantaven a les esposes, sinó a les amants, les dame...

L'amor a pagès

A les societats camperoles, el matrimoni no era una decisió personal, sinó un afer de família. Calia casar-se per continuar la casa i els aspectes econòmics prevalien sobre l’amor per decidir amb qui ...

L’amor romàntic

Nascut de les classes altes d’ençà el segle XIX, l’ideal de l’amor romàntic suposa un canvi transcendental: l’amor i el matrimoni van junts i es posa més èmfasi en les emocions que en el plaer físic. ...

Amors d’avui, amors plurals

L’ideal de l’amor de per vida continua present en els anhels de les parelles d’avui, però cada cop hi ha més persones que viuen amb altres regles: el nombre de casaments disminueix arreu d’Europa, mol...

El jardí de l'Amor

Algunes històries d’amor perduren en el temps i no perden la capacitat de captivar-nos pel coratge dels seus protagonistes, éssers capaços de viure l’amor fins a les seves últimes conseqüències. Aques...