Puig i Cadafalch

Origen, formació i primeres obres (1867-1898)

Nascut a Mataró, de ben jove va compaginar els interessos per l’excursionisme, la història i el patrimoni, des de netes posicions catalanistes. En ruptura amb la tradició manufacturera familiar, es va orientar professionalment a l’arquitectura i les primeres obres les va realitzar entre el Maresme i la ciutat de Barcelona, on es va establir.

Cronologia

Naixement a Mataró en el si d’una família de llarga tradició en el ram del tèxtil

1867

Estudis secundaris a l’Escola Pia de Mataró

1878-1883

Inici dels estudis d’arquitectura i ciències fisicomatemàtiques a Barcelona

1883

Ingrés al Centre Escolar Catalanista, que va presidir del 1888 al 1890

1886

Obtenció de la titulació d’arquitecte

1891

Obertura del despatx professional a Barcelona, al carrer de l’Argenteria

1891

Matrimoni amb la barcelonina Dolors Macià i Monserdà, filla d’escriptora i argenter

1892

Nomenament com arquitecte municipal de Mataró

1892-1896

Joieria de Josep Macià al carrer de Ferran de Barcelona

1893-1894

Casa Martí al carrer de Montsió de Barcelona, on el 1897 es va instal·lar l’establiment Els Quatre Gats

1895-1896

Casa Coll i Regàs de Mataró

1896-1898

Temps de formació (1876-1891)

Després d’haver cursat estudis secundaris a l’Escola Pia de Mataró, es trasllada a Barcelona per fer-hi la carrera d’arquitectura, que va cursar simultàniament amb la de ciències fisicomatemàtiques. La seva plena integració en l’accelerada dinàmica de modernització de la societat catalana del final del segle XIX el va portar a interessar-se tant en la pràctica de l’esport o la política com en l’arqueologia, la història de l’art i l’arquitectura. En aquestes facetes destaca d’inici la seva participació en l’Associació Artístic Arqueològica Mataronesa, fundada el 1888.

Obres primerenques al Maresme i Barcelona (1891-1898)

Tot just acabada la carrera, és nomenat arquitecte municipal de Mataró. La preocupació per la modernització de la ciutat, la higiene i la renovació de les infraestructures fa que l’actuació principal en sigui l’aprovisionament d’aigua i l’establiment d’una xarxa de clavegueram moderna. Els primers anys de la seva obra es caracteritzen per una revisió creativa i moderna dels models històrics de l’arquitectura.

A Mataró construeix la primera obra, la casa Sisternes, i poc després, a Barcelona, una nova botiga per al seu sogre, la Joieria Macià (1893-1894), en què es mou encara en una barreja d’estils pròpia del segle XIX. Les cases Martí de Barcelona (1895-1896) i Coll i Regàs de Mataró (1895-1897), en canvi, el porten cap a formulacions plenament modernistes.