Puig i Cadafalch

La casa i l’espai de treball (1917-1956)

L’any 1917, en ple ascens de la seva carrera i com a símbol d’aquest, Josep Puig i Cadafalch va passar a residir en un casal singular i propi al bell mig de l’Eixample de Barcelona, al carrer de Provença núm. 231. Amb la reforma llavors empresa, l’edifici va adquirir ple caràcter noucentista, amb elements classicistes al pòrtic i els finestrals, acompanyats de severa decoració ornamental al portal. Va destinar la planta baixa a ús comercial i els dos pisos a residència familiar i estudi professional. Un d’ells fou ocupat d’inici per la seva sogra, l’escriptora Dolors Monserdà, i l’altre pel matrimoni Puig Macià. Els interiors es decoraren amb cura i aparat, tot mantenint el gust pel tractament de les arts aplicades i decoratives. Fora dels períodes d’exili de 1923-1924 i 1936-1941, va residir-hi fins a la seva mort, el 1956, i hi va acollir les sessions semiclandestines de l’Institut d’Estudis Catalans en les dècades del 1940 i el 1950, sota la dictadura franquista. El mobiliari dels àmbits de treball i recepció va poder ser recuperat el 2006 per la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’arxiu.