La festa popular, la catalanitat cívica

Durant dècades, mancada de les eines de l’estat modern, l’activitat cívico-política de la societat catalana es va expressar a través de diversos elements culturals com ara la literatura, l’arquitectura i la música. Avui, la festa popular, és un dels pocs moviments de masses de caràcter inequívocament català del qual disposa la nostra societat per manifestar la dimensió cívica dels seus membres.

L’objectiu d’aquesta exposició és donar a conèixer l’antiguitat i la pregonesa del fenomen festiu, no tant des d’una òptica d’estudi antropològic o etnològic, sinó des del punt de vista de la sociologia i de la política, entenent la política com la participació de les persones en els afers ciutadans.

L’exposició mostra com la festa popular va més enllà d’omplir el temps d’oci cul­tural de la societat. Les manifestacions festives emmarquen les relacions entre les persones que viuen en societat i les seves relacions amb el medi que les envolta. Entre d’altres coses, celebren la relació l’home amb la natura, amb el treball, amb la religió, amb l’oci, amb l’art i amb la cultura.

Exposició és produïda per la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional.