Hospital del Mar

100 anys amb el batec de Barcelona

100 anys després de la seva fundació, repassem la trajectòria d'aquest equipament emblemàtic dins la història de la ciutat de Barcelona, que s'ha mantingut estretament lligat a la ciutat i a la seva gent i ha esdevingut un centre de referència i un clúster de coneixement assistencial, docent i de recerca.

Els orígens: aigua, aigua, aigua. 1914-1939 i la guerra civil. L’Hospital Municipal d’Infecciosos.

L’aigua és a l’entorn i al naixement de l’Hospital. La terrible qualitat de les aigües a principis del segle XX va fer que l’Ajuntament de Barcelona hagués de fer front a nombroses epidèmies, com la d...

Postguerra i ciència. 1939-1975. Hospital de Nostra Senyora del Mar.

La postguerra obre una nova etapa al centre, en què els metges i infermeres són depurats políticament segons la seva actuació durant la Guerra Civil. Època de dificultats però també d’esperit ambiciós...

Un hospital olímpic i punter. 1975-2015. Hospital del Mar.

La transició cap a la democràcia i l’ambient transformador marca l’esdevenir del país, de la ciutat i també de l’hospital. Són anys de reivindicacions laborals i de democratització de la gestió, conve...