Dones: ficcions i realitats

Dels «llops» del franquisme als nous imaginaris

La participació social i política de les dones en els primers anys del franquisme s’ha invisibilitzat i també està poc documentada, malgrat que moltes van viure l’exili, la presó i també van ser condemnades a mort o afusellades.

Les lleis continuaven perseguint qualsevol dissidència femenina relacionada amb els estrets marges de conducta establerts. La moral franquista va pretendre imposar un control sobre el cos i la sexualitat femenina. De la mà de la producció cinematogràfica, va intentar interferir en l’experiència femenina a través d’un star-system nacional d’actrius i cantants. Des de Hollywood arribaven imatges idealitzades de dones que permetien imaginar altres vides possibles.

La publicitat associava les imatges femenines a un ús objectual, fetitxista i exhibicionista. De manera gratuïta, el cos de les dones era objecte de manipulacions diverses amb l’objectiu d’incentivar el desig i la pulsió consumista.