Del Marroc i de Catalunya

Memòria viva entre emigració i arrelament

L’emigració del Marroc vers Catalunya es va iniciar fa ja més de mig segle. Aquesta mobilitat humana, que va començar a finals de la dècada dels seixanta del segle passat i ha perdurat fins avui de manera extensiva arreu del territori català, ha construït un lligam estable entre ambdues societats. Actualment, prop de tres-centes mil persones d’arrels marroquino-catalanes viuen a Catalunya, i una cinquena part d’elles ja han nascut en aquesta terra.

L’experiència migratòria ha configurat la memòria particular de moltes famílies d’origen marroquí, que han vist néixer i créixer aquí els seus fills, amb la qual cosa han transformat l’emigració en arrelament. Un arrelament que es troba en procés i que és resultat de la interacció i el contacte amb la societat catalana que, en major o menor grau, ha sabut oferir a aquest col·lectiu oportunitats per integrar-s’hi.

Àmbits de l'exposició

Presències

Tota emigració s’explica en un context global, que permet entendre les motivacions que van portar molts marroquins a marxar fora del seu país, així com les oportunitats que els va oferir Europa. L’emi...

Experiències

L’experiència migratòria està formada per fases successives, que transformen la provisionalitat dels primers moments en arrelament a la societat en què s’ha viscut durant dècades. Els relats dels memb...

Interaccions

Les migracions són veritables miralls del funcionament d’una societat i, com a tals, interroguen sobre el passat i el present de les relacions entre els col·lectius que en formen part. Les interaccion...