CCOO: 50 anys d’història de Catalunya (1964-2014)

El desafiament obrer a la dictadura: les lluites per les llibertats (1964-1976)

Les autoritats franquistes tingueren una responsabilitat directa en la misèria social i en l’endarreriment econòmic que les classes treballadores i populars van haver de viure al llarg dels primers 25 anys de dictadura. Enfront de la visió establerta pel franquisme, que va dividir la societat espanyola entre vencedors i vençuts, l’oposició política havia impulsat des d’anys enrere la cultura de la reconciliació. Aquest missatge va anar calant entre diferents sectors socials, en particular entre la joventut obrera i estudiantil, que, progressivament, s’anirien distanciant de la ideologia imperant.

Quan, el 1964, el Govern va commemorar els “XXV años de paz”, es va fer encara més evident la distància que separava la societat real d’una “societat oficial” franquista que començava a mostrar esquerdes. Durant la dècada dels anys seixanta, dins un context de marcats canvis econòmics i de transformacions socials, es manifesten noves actituds i formes de relacionar-se socialment. Això influirà en la mateixa redefinició de la classe treballadora com a subjecte col·lectiu, i estimularà noves formes d’oposició sindical i política. Comissions Obreres es converteix en el desafiament obrer a la dictadura. Des de llavors serà un dels principals protagonistes de les lluites per les llibertats al nostre país.