«Nueva descripción geographica del Principado de Cataluña», de Josep Aparici

«Nueva descripción geographica del Principado de Cataluña», de Josep Aparici

«Nueva descripción geographica del Principado de Cataluña», de Josep Aparici

El Museu ha incorporat recentment en la seva col·lecció un mapa de Catalunya gran valor històric i patrimonial. La peça ha estat adquirida a un col·leccionista de Barcelona i permetrà incrementar els fons del Museu d’Història de Catalunya dedicats al segle XVIII.

Segons els experts es tracta del primer mapa fet per un català, del qual tenim notícia. Se’n van fer dues edicions. La primera, de 1720, impresa per Juan Pau Martí de la plaça de Sant Jaume de Barcelona i la segona de 1769, gravada per Antoni Sabater. L’exemplar que s’ha adquirit correspon a la primera edició, de la qual, contràriament a la segona, n’hi ha molt pocs exemplars.

El mapa està dedicat a Felip Vè. El seu autor, Josep Aparici ( 653-1731) era natural de Caldes de Montbui, tal com ho fa constar en el propi mapa, on sota el topònim hi escriu “Patria del autor”. Aparici era funcionari reial i un dels principals col·laboradors de José Patiño en l’elaboració del nou impost del cadastre, motiu pel qual devia viatjar per tota Catalunya. Aquest fet li proporcionà un gran coneixement del territori la qual cosa es nota en els detalls i en el fet que hi hagi pocs errors en la situació dels nuclis de població.

L’autor del mapa també va escriure una descripció del principat de Catalunya que va quedar inèdita i se’n conserva una còpia a la Biblioteca Nacional de Espanya i una altra a la Biblioteca de Catalunya.

En el mapa apareix la nova divisió del Principat en dotze corregiments, mesura imposada pel Decret de Nova Planta del 1716, que significà l’abolició de les constitucions, lleis i institucions del Principat de Catalunya i la implementació del nou ordre borbònic.

Es pot considerar el primer mapa “modern” de Catalunya i el fet que d’aquesta edició se’n coneguin tan pocs exemplars el fa encara una peça més excepcional.

Dades de l'objecte

  • Títol: «Nueva descripción geographica del Principado de Cataluña»
  • Autor: Josep Aparici (1654-1731)
  • Any: 1720
  • Impressió: Juan Pau Martí, Barcelona
  • Mides: 118 x 134 cm