Museus i Gènere, el nostre compromís intacte

El grup de treball “Museus i gènere” de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya promou un manifest per renovar el compromís en l’aplicació de polítiques feministes tant en les funcions dels museus i dels equipaments patrimonials com en les activitats que portem a terme.

La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya, formada per equipaments museístics i monumentals d’arreu del país que comparteixen un interès museogràfic, científic o territorial per la història, té com a objectiu, entre d’altres, generar una narració coherent i global de la història de Catalunya i establir sinergies que permetin coordinar polítiques de difusió, conservació i dinamització cultural del patrimoni històric que entre totes i tots gestionem.

En aquesta línia, l’any 2017 es va constituir el grup de treball “Museus i gènere” com a observatori de la perspectiva de gènere als museus d’història i monuments, amb la voluntat d’adequar els nostres relats a la realitat social del segle XXI. El grup vol fomentar noves mirades en els discursos, les metodologies i les implementacions museogràfiques dels equipaments amb una clara vocació educativa i contribuir, així, a la conscienciació de la ciutadania respecte a la necessitat de crear una societat més justa i igualitària.

Amb la premissa anterior, el grup de treball “Museus i gènere” de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments ha elaborat un manifest per renovar el compromís pres en la declaració publicada l’any 2018, que es presenta coincidint amb el Dia Internacional de les Dones per reivindicar la cultura de la igualtat, revisar la transmissió inconscient d’una visió androcèntrica del món i introduir la perspectiva de gènere als museus i monuments.